فروش خودرو در کانادا در سال 2018 چگونه خواهد بود؟ – علامت های نگران کننده!

0
74
فروش خودرو در کانادا در سال 2018 چگونه خواهد بود؟ – علامت های نگران کننده!

دوید اولیو نویسنده مقاله های اقتصادی درباره فروش خودرو در کانادا در thestar نوشته اشت:” انتظار می رود که فروش در سال 2018 به حداقل خود برسد. با وجودی که فروش خودرو در سال 2017 به بالاترین میزان خود رسید نشانه هایی از کم شدن آن وجود دارد.

فروش خودرو در کانادا در سال 2018 چگونه خواهد بود؟ – علامت های نگران کننده!

گزارش های مکرر اخیر نشان می دهد که فروش خودرو در کانادا و در سال 2017 به بالاترین سطح خود رسید که نشان از رشد اقتصادی سالمی نبود، پس از 5 سال پی در پی حفظ رکورد بالای فروش انتظار می رود که فروش خودرو کانادا در سال 2018 به حداقل میزان خود برسد، همانطور که از رقم های میزان فروش ماه نوامبر و دسامبر این واقعیت قابل پیش بینی است!

برای بخش های خودرو سازی و قطعات خودرو در انتاریو، این واقعیت که ماشینهایی مثل: ون ها، اس یو وی ها یا کراس اور ها  و وانتها 68.6 درصد از فروش کل خودرو را در سال 2017 تشکیل می دهند، دلگرم کننده نیست! همانطور که قیمت بالای سوخت هم بیشتر به  کامیون های سبک – وابسته است تا وسایل نقلیه مسافری!

افزایش فروش این نوع ماشینها به میزان 8.7 درصد نشاگر بالا رفتن هزینه های مصرف کننده گان است، اما آنچه که قویا به ما می گوید این است که سرمایه گذاری های تجاری در حال افزایش است، زیرا وانت ها وماشینهای شیبه آن اغلب توسط شرکت ها خریده می شود.

در مقابل کاهش 3.4 درصدی فروش خودروهای مسافری را در سال 2017 شاهد بودیم میزانی که بسیار نگران کننده است، به ویژه اینکه خودروهای الکتریکی و هایبریدی را هم شامل می شود، این پدیده در بازار بزرگ ایالات متحده هم به همین صورت بود  .

یک نکته روشن این است که  ماشینهای الکتریکی  در سال گذشته 2.1 درصد از فروش GM Canada را به خود اختصاص داد، و قابل پیش بینی است که GM همچنان بازار خودروهای الکتریکی را  در آینده هم تسخیر خواهد کرد .با توجه به این که ماشینهای الکتریکی  تنها 1 درصد از فروش خودرو در جهان را تشکیل می دهند، GM Canada پیشرفت قابل توجهی داشته و همچنان  متعهد به فروش بالای Chevy Bolt است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here