عابران پیاده انتاریو توجه کنند: «قانون زامبی» چیست؟

0
90
عابران پیاده انتاریو توجه کنند: «قانون زامبی» چیست؟

عابران پیاده انتاریو موقع عبور از چهارراهها از سلفون استفاده نکنید؛ «قانون زامبی» در آستانه تصویب شدن است!

عابران پیاده انتاریو توجه کنند: «قانون زامبی» چیست؟

قانون زامبی چیست؟ 
تصویب قانون زامبی خبر بدی برای عابران پیاده انتاریو خواهد بود. و البته به نفع سلامتی آنها خواهد بود.

ایوان بیکر Yvan Baker نماینده مجلس انتاریو لایحه ای به مجلس انتاریو پیشنهاد کرده که نام اصلی آن «قانون تلفن ها در جیب، حواسها جمع» “Phone down, Heads Up Act” است.

این لایحه یک بار در مجلس قرائت شده و قرار است قرائت دوم آن به زودی انجام شود.

این لایحه می گوید اگر عابر پیاده هنگام عبور از خیابانها و چهارراهها از سلفون استفاده کند، بار اول 50 دلار، بار دوم 75 دلار و برای بار سوم به بعد 125 دلار جریمه خواهد شد.

پیشنهاد می کنیم این پست درباره ی زیباترین شهرک انتاریو را ببینید.

همچنین پیشنهاد می کنیم این پست درباره ی حقایقی جالی در مورد کانادا را ببینید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here