ریش و سبیل های جذاب ستاره ها

0
131
ریش و سبیل های جذاب ستاره ها

ریش و سبیل های جذاب ستاره ها

به گزارش خبر24 و به نقل از برترین ها همان طور که خانم ها با چتری چهره خود را تغییر می دهند، آقایان هم می توانند با سیبیل تغییراتی در چهره خود ایجاد کنند.

به ستاره های هالیوود نگاهی بیاندازید. شما چهره آنها را چگونه ترجیح می دهید؟ با و سیبیل یا بدون آن؟ مجله مد و فشن خبر 24 به نقل از برترین ها ستاره هایی را که جذاب ترین ریش و سبیل را دارند، معرفی کرده است که نام آنها را در اینجا برایتان آورده ایم.

جیمی درنان

ریش و سبیل های جذاب ستاره ها

دریک

ریش و سبیل های جذاب ستاره ها

زک افران

ریش و سبیل های جذاب ستاره ها

ادریس البا

ریش و سبیل های جذاب ستاره ها

رایان گاسلینگ

ریش و سبیل های جذاب ستاره ها

جرج کلونی

ریش و سبیل های جذاب ستاره ها

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here